Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Correspondentieadres: mr@montessoriplus.nl

 

Naam oudergeleding: Rol:
Bart Maassen Voorzitter
Sandra Klerx  
Marloes van den Buijs  
Alexander Duijs  
   
Naam personeelsgeleding Rol:
Eefje Postma-van der Loo penningmeester + vice-voorzitter
Margot Teurlings  
Marlies Vermeulen  
Dion Delahaye  

 

Even voorstellen: Dion Delahaye

Inmiddels werk ik dertien jaar op de Montessorischool en sinds kort ben ik lid van de MR. De MR is voor ouders en personeel een belangrijk instrument, omdat het de mogelijkheid verschaft om op de hoogte te raken van schoolzaken die niet direct zichtbaar zijn, maar wel invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken.
Belangrijk vind ik dat het Montessorikarakter van de school in stand blijft. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Dat houdt voor mij in dat de zelfstandigheid en de eigenheid van leerkrachten gerespecteerd blijft.
Een ander aandachtspunt zijn de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten. Het werkverdelingsplan, waarin allerlei organisatorische zaken waarover het team zeggenschap heeft opgenomen zijn, speelt daar een belangrijke rol in.
Aangezien ik lang geleden ouder was van twee kinderen op onze school en op dit moment de opa ben van twee Montessorikinderen, heb ik een open oog voor de positie en het belang van ouders.